نگارخانه

 
  • افتتاح دفتر بنیاد دانش در زاهدان
  • بازدید همسران دیپلمات ها از غرفه بنیاد دانش
  • برگزاری همایش دانش آموزی در شهر اهواز 19 بهمن96
  • همایش بورسیه های بنیاد دانش در شهر خرمشهر 20 بهمن 96