میخواهم پرداخت کنم
جستجوی بورسیه
مناطق تحت پوشش

زاهدان

تعداد بورسیه تحت پوشش
89
تلفن: 5433437735
نشانی: زاهدان نبش خیام 10 درمانگاه خیام طبقه 4

تهران

تعداد بورسیه تحت پوشش
158
تلفن:۰۲۱-۷۷۶۳۶۳۷۷
نشانی: تهران ، خیابان انقلاب ، روبری خیابان شریعتی پلاک 352 واحد 22

خرمشهر

تعداد بورسیه تحت پوشش
54

بوشهر

تعداد بورسیه تحت پوشش
14

اهواز

تعداد بورسیه تحت پوشش
43

دزفول

تعداد بورسیه تحت پوشش
10

زابل

تعداد بورسیه تحت پوشش
26

سراوان

تعداد بورسیه تحت پوشش
20
Close
اخبار و رویدادها
مقالات و گزارش ها
عدالت آموزش عمومی راه کار اصلی مقابله با فقر قابلیتی
ویدیوهای بنیاد دانش

خدمات بنیاد دانش

مشاوره و خدمات روانشناختی
حمایت تربیتی
آموزشی
خدمات پزشکی و دندانپزشکی
حمایت از استعدادهای خاص
مهارت آموزی و حرفه آموزی 

حامیان طلایی