اخبار و تازه ها

دبیر کمیته مشاوره و تربیتی بنیاد دانش:
18:58:14 1398/04/17
دبیر کمیته مشاوره و تربیتی بنیاد دانش معتقد است، علاقه زمانی که با آگاهی همراه شود، موفقیت به وجود می آورد.
18:33:59 1398/04/17
اردوی آشنایی با مشاغل برای بورسیه‌های ‌اروند و اهواز از شانزدهم تیرماه در شهر خرمشهر آغاز به کار کرد.
12:42:36 1398/04/16
یکی از بورسیه شدگان بنیاد دانش در مسابقات کاراته قهرمانی کشور، افتخار آفرید.
در اردوی سه روزه خوزستان عنوان شد؛
11:36:13 1398/04/16
رییس مرکز فنی و حرفه ای برادران خرمشهر معتقد است بورسیه شدگان می توانند با فراگیری حرفه های تخصصی، آینده شغلی و تحصیلی خود را بیمه کنند.
10:36:40 1398/04/16
بنیاد دانش، موفق به دریافت گواهینامه‌های مدیریت سنجش و رضایت‌مندی و رسیدگی به شکایات بورسیه‌ها و همیاران شد.
در راستای آشنایی با مشاغل؛
17:17:49 1398/04/11
اردوی بورسیه شدگان بنیاد دانش در راستای آشنایی با مشاغل برگزار شد.