میخواهم پرداخت کنم
جستجوی بورسیه
مناطق تحت پوشش

زاهدان

تعداد بورسیه تحت پوشش
63
تلفن: 5433437735
نشانی: زاهدان نبش خیام 10 درمانگاه خیام طبقه 4

تهران

تعداد بورسیه تحت پوشش
158
تلفن:۰۲۱-۷۷۶۳۶۳۷۷
نشانی: تهران ، خیابان انقلاب ، روبری خیابان شریعتی پلاک 352 واحد 22

خرمشهر

تعداد بورسیه تحت پوشش
53

بوشهر

تعداد بورسیه تحت پوشش
12

اهواز

تعداد بورسیه تحت پوشش
37
Close
اخبار و رویدادها
روز جهانی کودک گرامی باد
اخبار و رویدادها
مقالات و گزارش ها
گزارش یک جشن
ویدیوهای بنیاد دانش

خدمات بنیاد دانش

مشاوره و خدمات روانشناختی
حمایت تربیتی
آموزشی
خدمات پزشکی و دندانپزشکی
حمایت از استعدادهای خاص
مهارت آموزی و حرفه آموزی 

حامیان طلایی