تاریخ 1396/10/02         ساعت 15:51:38     گروه خبری اخبار و رویدادها

نخستین نشست کارگروه دندانپزشکی در اتاق کنفرانس بنیاد دانش با حضور جمعی از دنداپزشکان صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد دانش، این نشست که در راستای ارائه تسهیلات بیشتر با حفظ کیفیت و بررسی پتانسیلهای موجود شکل گرفت، اقدامات اجرایی قابل توجهی را برای بورسیه شدگان در نظر گرفت. طی تصمیمات نهایی که در پایان نشست اتخاذ شد، مقرر گردید تا کلیه خدمات دندانپزشکی با رعایت قوانین و مندرجات موجود در اساسنامه ی بنیاد، به کلیه بورسیه شدگان تعلق گیرد.
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :