اخبار و تازه ها
گزارشی خواندنی از جشن آغاز سال تحصیلی بورسیه های بنیاد
یک جشن یک گزارش
جشن آغاز سال تحصیلی دانش آموزان بورسیه بنیاد در روز پنج شنبه 31 شهریور ماه1396 برگزار گردید. در این جشن از دانش آموزان ممتاز و پذیرفته شدگان کنکور سراسری تقدیر به عمل آمد
        14:10:58       1396/07/01