سوالات متداول
 1. بنیاد دانش موسسه‌ای دولتی است یا مردم‌نهاد؟
  • بنیاد دانش موسسه خیریه مردم‌نهاد با مجوز وزارت کشور است.
 2. هزینه‌های اداری موسسه از چه طریقی تأمین می‌گردد؟
  • هزینه اداره موسسه از طریق اعضای هیئت موسس و کمک های عمومی همیاران تامین می شود.
 3. بنیاد چه گروه از دانش‌آموزان را موردحمایت قرار می‌دهد؟
  • دانش آموزان با استعداد، نیازمند و محروم از نعمت پدر تحت حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.
 4. دانش‌آموزان از چه طریقی به موسسه معرفی می‌شوند و صحت‌وسقم اطلاعات ارسالی چگونه تأیید می‌گردد؟
  • دانش‌آموزان از طریق آموزش‌وپرورش و سایر مؤسسات خیریه به بنیاد معرفی می‌شوند و با توجه به کارشناسان خبره مددکاری و انجام مراحل تحقیق و دریافت مدارک مستند اطلاعات دریافتی تأیید می‌گردد.
 5. آیا دانش‌آموزان تحت پوشش از خدمات دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند؟
  • دانش‌آموزان از خدمات آموزشی و پرورشی، درمانی و بهداشت، خدمات مشاوره‌ای، پوشاک، مواد غذایی و... بهره‌مند می‌گردند.
 6. راهنمایان دانش‌آموزان در بنیاد دانش چه وظایفی به عهده دارد؟ و راهنمایان باید دارای چه خصوصیات و مشخصاتی باشد؟
  • وظایف راهنمایان: تعامل مفید و مؤثر با بورسیه‌ها از طریق سازوکارها و روش‌های مناسب با رعایت حدود و ضوابط تعیین‌شده، شناسایی و اعلام نیازهای آموزشی، تربیتی و حمایتی و نیز کمک به بورسیه‌ها در امور تحصیلی، تربیتی و حمایتی
  • راهنمایان و راهبران آموزشی از بین کارشناسان و یا کارشناسان ارشد رشته‌های مشاوره، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی و پژوهشگری، انتخاب می‌شوند.
 7. آیا همیار علاوه بر پرداخت مقرری می‌تواند با دانش‌آموز تماس یا دیدار داشته باشد؟
  • همیاران می‌توانند طی تماس با دفتر مرکزی بنیاد درخواست دیدار و یا برقراری تماس تلفن با دانش‌آموزان تحت حمایت خود را اعلام نمایند.
 8. میزان پرداخت همیاران برای همه دانش‌آموز در مقاطع مختلف یکسان است؟
  • با توجه به مقطع تحصیلی دانش‌آموزان پرداخت همیاران متفاوت است: دانش‌آموزان ابتدایی 1250000 ریال -دانش‌آموزان دوره اول متوسطه 1500000 ریال- دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه 1800000 ریال – دانشجویان 2000000 ریال