ارکان سازمانی
مدیرعامل: مهندس محمد علی شرافت 
دفتر مدیر عامل 
مدیر: آقای عادل میرشاهی مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل
معاون: آقای دکتر کیومرث امجدیان  معاونت آموزشی و حمایتی
سرپرست: خانم نوشین اسماعیلی  معاونت جذب مشارکت‌های مردمی و امور همیاران
معاون: آقای محمد جعفرآبادی معاونت اجرایی