نمایندگی ها

بنیاد دانش در ابتدا تنها محدوده استان تهران را تحت پوشش خود درآورد. به‌تدریج در سال‌های اخیر استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان نیز در حال حاضر در حال تأسیس هستند.
همچنین درصورتی‌که شرایطی برای یافتن بورسیه‌های آموزشی در سایر استان‌ها فراهم شود، این بنیاد درصدد است تا شعب خود را در سایر استان‌های محروم و نیازمند که دانش‌آموزان مستعدی در آن‌ها وجود دارد گسترش دهد.

نمایندگی‌های بنیاد دانش
  • استان تهران
  • استان خوزستان
  • استان هرمزگان
  • استان سیستان و بلوچستان
map