معرفی بنیاد دانش
موسسه همیاران توسعه دانش بانام اختصاری (بنیاد دانش) به‌عنوان یک تشکل خیریۀ مردم‌نهاد، در بهار 1391، به همت جمعی از نیکوکاران و باهدف تأمین بخشی از امکانات آموزشی و معیشتی موردنیاز دانش‌آموزان مستعد و نیازمند فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1393 این موسسه توانست در معاونت امور سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور نیز به شماره 29250 به ثبت رسیده و تا به امروز به فعالیت خود ادامه دهد.
بنیاد دانش با اعتقاد به لزوم فراگیری دانش و استفاده از فرصت‌های برابر تحصیلی برای همه دانش‌آموزان ایرانی پای در این عرصه نهاد. مهم‌ترین رسالت بنیاد دانش اکرام و کمک به رشد تحصیلی کودکانی است که محروم از نعمت پدر بوده و مشکلات معیشتی تهدیدی برای ادامه تحصیل آن‌ها شده است.
در این راه بنیاد دانش تنها به مسئله تحصیل آن‌ها نپرداخته و خدمات خویش را در قالب یک مجموعه کامل متشکل از خدمات آموزشی، مددکاری، پرورشی و پزشکی به بورسیه شدگان ارائه می‌دهد.