مهارت‌آموزی
یکی از رویکردهای بنیاد دانش‌آموز به دانش‌آموزان بورسیه، ایجاد شرایطی برای خودکفایی این دانش‌آموزان ازنظر مالی است؛ بنابراین خدمات مهارت‌آموزی دانش‌آموزان بورسیه در دستور کار بخش آموزش بنیاد دانش قرار گرفت. بر این اساس دانش‌آموزان بورسیه که علایق خاصی را در خود شناسایی کرده‌اند این فرصت را می‌یابند تا در دوره‌های آموزشی رایگان فنی و حرفه‌ای شرکت کنند تا علاوه بر تحصیلات رسمی، توان کار کردن در فضاهای فنی و حرفه‌ای را پیدا کنند.
خدمات مهارت‌آموزی برای دانش‌آموزان رشته‌های مختلف متفاوت است و هر دانش‌آموز به نسبت شرایط و علایقش به سمت رشته‌های خاصی سوق داده می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود درصورتی‌که دانش‌آموز در هر مرحله‌ای مجبور شود برای تأمین معاش خود اقدام کند، توانایی‌های لازم برای یافتن یک شغل خوب را داشته باشد.