حمایت تربیتی 
 
 
حمایت تربیتی از دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش،‌ گامی به سوی آینده موفق این افراد است 

خانواده‌هایی که پدر را از دست می‌دهند معمولاً نیازمند حمایت‌ها درزمینهٔ های مختلف هستند. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات بنیاد دانش است که درنتیجه باعث می‌شود که بورسیه‌ها و خانواده‌هایشان بتوانند در مسائل  مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی از محل مسئولیت اجتماعی سازمان‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین خدمات حمایتی بنیاد دانش عبارت‌اند از:
 
 ارائه جلسات  مشاوره  های آموزشی و روانشناسی به بورسیه های بنیاد

برگزاری کارگاههای مختلف مشاوره ای- روانشناسی ویژه بورسیه ها و خانواده های آن‌ّآ 
برگزاری جلسات مشاوره گروهی آنلاین  و کانال‌های ارتباطی  ویژه مادران بورسیه ها و مشاورین حاذق با هدف تسکین آلام آن‌ها و آگاهی رسانی در جهت مدیریت  خانواده
برگزاری اردوهای تربیتی  ویژه بورسیه ها و خانواده های آن ها