حمایتی

خانواده‌هایی که پدر را از دست می‌دهند معمولاً نیازمند حمایت‌ها درزمینهٔ های مختلف هستند. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات بنیاد دانش است که درنتیجه باعث می‌شود که بورسیه‌ها و خانواده‌هایشان بتوانند در مسائل درمانی، آموزشی، مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی از محل مسئولیت اجتماعی سازمان‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین خدمات حمایتی بنیاد دانش عبارت‌اند از:
 
• شناسایی نیازهای خانواده‌های بورسیه‌ها درزمینهٔ خدمات درمانی و معرفی ایشان به مراکز موردتفاهم یا قرارداد
• اطلاع‌رسانی به بورسیه‌ها و خانواده ایشان در مورد خدمات سلامت و درمان
• پیگیری جهت پرداخت هزینه‌های درمانی بورسیه‌ها و خانواده ایشان
• مذاکره با مراکز و مؤسسات آموزشی، مشاوره‌ای و تربیتی و فرهنگی جهت استفاده از خدمات رایگان آن‌ها یا اخذ تخفیف
•اهدای بسته های غذایی 
• اعطای وام به خانواده بورسیه ها
• برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مناسب جهت آموزش مهارت به والده بورسیه‌ها و خوداتکایی خانواده