آموزشی
خدمات آموزشی بنیاد طیفی از خدمات است که به‌صورت یک پکیج در اختیار بورسیه‌ها قرار می‌گیرد. این خدمات زیر نظر متخصصان آموزشی بنیاد و با نظارت بخش‌های بالادستی انجام می‌شود. اهم این خدمات عبارت‌اند از:

  •  ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره آموزشی به بورسیه ها از طریق راهنمایان آموزشی و تربیتی
  •  اعطاء کتب کمک آموزشی، نوشت افزار و پوشاک به بورسیه ها
  •  برنامه ریزی ، معرفی و حمایت مالی بورسیه ها جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی، کلاسهای فوق برنامه، کلاس های کنکور و آزمون های مستمر درسی
  •  ارزیابی مستمر میزان پیشرفت تحصیلی بورسیه ها و تهیه و اجرای برنامه های بهبود بخش
  •  استمرار حمایت از بورسیه های موفق پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
  •  برگزاری گردهمایی های بورسیه ها